2013-tól átalakul a kistelepülések könyvtári ellátása
2012. december 31-én megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma.

A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra, hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és új koncepciót alakítottak ki a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére és finanszírozására. 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések könyvtári ellátásának megszervezése a megyei könyvtárak feladata. 2012 végén a megyében 236 település kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így továbbra is rendelkezésre áll állami támogatás a kistelepülések könyvtári ellátására.