Üdvözöljük a mozgókönyvtári ellátás honlapján!

A zalai kistérségekben - az aprófalvas településszerkezethez igazodva - 2006-2012 között olyan szolgáltatási forma működött, amely gazdaságosan, magas szakmai színvonalon korszerű könyvtári ellátást biztosított a községekben. Mindez állami normatív támogatásból valósult meg a többcélú kistérségi társulások, a fenntartó önkormányzatok és szolgáltatók együttműködésével. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a pacsai, a zalaegerszegi és a zalaszentgróti kistérségekben összesen 31 települést látott el.

Fontos közlemény: 2013. január 1-től megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma. A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra, hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és új koncepciót alakítottak ki a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére és finanszírozására. 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések könyvtári ellátásának megszervezése a megyei könyvtárak feladata. 2012 végén a megyében 236 település kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így továbbra is rendelkezésre áll állami támogatás a kistelepülések könyvtári ellátására.

2013-tól intézményünk új neve: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár


Zalaegerszeg nagyobb térképen való megjelenítése

Mozgókönyvtári hírlevél
Leiratkozás a hírlevélről

ZALATÁR levelezőlista

Zala megye könyvtárosainak levelező listája