Statisztika

A statisztikai adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő és minden könyvtár, könyvtári tevékenységet végző intézmény, szervezet számára kötelező.

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár az intézménnyel szerződött községek szolgáltatóhelyeire eljuttatja a jelentéshez szükséges adatlapokat, amelyet minden év január 31-ig kell visszajuttatni.

Intézményünk - mint szolgáltató - biztosítja a szolgáltatóhelyek számára mindazokat a nyomtatványokat, amelyek segítségével a statisztikai jelentéshez szükséges adatok mérhetők (állomány nyilvántartó lap, folyóirat nyilvántartó, beiratkozási napló, munkanapló).

A szolgáltató helyekről beérkező jelentéseket elektronikusan is feldolgozzuk és közzé tesszük.

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár feladata továbbá - a könyvtári törvény előírása alapján - a megyei feldolgozó központ feladatainak ellátása is, ami annyit jelent, hogy begyűjti és feldolgozza a megye valamennyi könyvtárának éves statisztikai mutatóit. Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei adatokat megjelentetjük táblázatos formában önálló kiadványként (TEKE), valamint egy szöveges elemző tanulmányt is készítünk, amelyet a Zalai Könyvtári Levelező c. szakmai folyóiratban jelentetünk meg.

PDF dokumentum  A 2011. évi mozgókönyvtári (DFMK) statisztika
PDF dokumentum  A 2010. évi mozgókönyvtári (DFMK) statiszika
PDF dokumentum  A 2009. évi mozgókönyvtári (DFMK) statiszika
PDF dokumentum  A 2008. évi mozgókönyvtári (DFMK) statiszika
PDF dokumentum  A 2007. évi mozgókönyvtári (DFMK) statiszika