Bemutatkozás

A zalai kistérségekben - az aprófalvas településszerkezethez igazodva - 2006-2012 között olyan szolgáltatási forma működött, amely gazdaságosan, magas szakmai színvonalon korszerű könyvtári ellátást biztosított a községekben. Mindez állami normatív támogatásból valósult meg a többcélú kistérségi társulások, a fenntartó önkormányzatok és szolgáltatók együttműködésével. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a pacsai, a zalaegerszegi és a zalaszentgróti kistérségekben összesen 31 települést látott el.

Fontos közlemény: 2013. január 1-től megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma. A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra, hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és új koncepciót alakítottak ki a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére és finanszírozására. 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések könyvtári ellátásának működtetése a megyei könyvtárak feladata. 2012 végén a megyében 236 település kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így továbbra is rendelkezésre áll állami támogatás a kistelepülések könyvtári ellátására. 

2013-tól intézményünk új neve: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

A 2013-tól megvalósuló szolgáltatásról további információk az intézményi honlap kistelepülési ellátás menüpont alatt érhető el!

 

A szolgáltatást igénylő települések 2012-ben:

Pacsai kistérség

Búcsúszentlászló, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pacsa, Pölöske, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmihály

Zalaegerszegi kistérség

Alibánfa, Alsónemesapáti, Bagod, Csöde, Gyűrűs, Kemendollár, Kisbucsa, Nemesapáti, Nemeshetés, Pethőhenye, Pókaszepetk, Pusztaszentlászló, Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

Zalaszentgróti kistérség

Almásháza, Batyk, Dötk, Pakod, Zalabér, Zalavég