Elektronikus katalógus fejlesztés a megyei könyvtár szolgáltatóhelyein
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosítószámú pályázat megvalósítása során sor került a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban az elektronikus katalógus fejlesztésére is.

A retrospektív konverzió során a Textlib Könyvtári Integrált Rendszerbe rögzítésre kerül 7 mozgókönyvtári szolgáltató hely (Bagod, Pethőhenye, Nemesapáti, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Zalabér) saját községi állománya (21699 kötet), amelyek a megyei könyvtár katalógusában visszakereshetőek: