Kérdőíves felmérés a KSZR szolgáltatóhelyek helyzetéről
A Könyvtári Intézet szeretne tájékozódni a mozgókönyvtári szolgáltatásban részesülő kistelepülési könyvtárak helyzetéről. Ezért egy kérdőívet állítottak össze, amely az alábbi webhelyen hozzáférhető:

E kérdőív kitöltését kérjük a Zala megye szolgáltatóhelyein dolgozó munkatársainktól, hogy véleményük rögzítésével segítsék az országos vizsgálat eredményes megvalósítását.

A vizsgálat célja, hogy átfogó képet kapjunk a kistelepülési könyvtárak kulturális és közösségi szerepéről. 

Kitöltési határidő: szeptember 15.