Mozgókönyvtári normatíva 2011-ben
A 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 8. sz. melléklete 2.7 pontja szabályozza a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak támogatását:

Fajlagos összeg 2011-ben : 1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító - a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő - települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.

A könyvtári szolgáltató helynek

a)1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum hat órás,

b)1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás nyitvatartási kell biztosítania.

A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás - a többcélú kistérségi társulás döntése alapján - felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.

A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.

 

vissza