Mozgókönyvtári normatíva 2012-ben
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szabályozza a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatását:

FAJLAGOS ÖSSZEG:    800 000 forint/könyvtári szolgáltató hely

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A könyvtári szolgáltató helynek
a) 1 500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum hat órás,
b) 1 500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás
nyitvatartást kell biztosítania.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező települési önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.